Wachttijden

Binnen 2 a 3 weken na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Afhankelijk van de hulpvraag en/of het zorgaanbod start de hulpverlening binnen 4 weken na de intake.

Laatst geupdated 13 juli 2023