Verwijzers - Bureau Trinitas

Verwijzers

Bureau Trinitas maakt gebruik van een netwerk van collega zorgaanbieders, huisartsen, gebiedsteams en andere instanties. Bureau Trinitas consulteert en wordt geconsulteerd voor overleg en doorverwijzingen. Voor meer informatie over het behandelaanbod en/of onze aanmeldprocedure kunt u contact opnemen met Simone Speerstra (06 14 37 09 50) of Petra Laferte (06 57 72 11 86).