Klachtenprocedure

Bureau Trinitas zal alles in het werk stellen om u (en uw kind(eren)) goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wanneer u en/of uw kind(eren) rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen door een handeling van Bureau Trinitas, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers. Wanneer u uw klacht met bureau Trinitas communiceert, zullen wij uiteraard ons best doen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Wat kunt u doen als u ontevreden bent?

 1. U kunt het gesprek aangaan met de betreffende hulpverlener. In dit gesprek kunt u uw klacht toelichten om samen tot een oplossing te komen.
 2. Indien bovenstaande niet tot het gewenste resultaat leidt en u wilt graag dat er een leidinggevende bij het gesprek betrokken wordt, kunt u een mailtje sturen naar info@bureau-trinitas.nl of te bellen met 06 14 37 09 50 met het verzoek tot een gesprek. Het streven is om dit gesprek binnen 3 weken te voeren.
 3. Onafhankelijke klachtencommissie:
  Indien de gesprekken niet voor een tevreden oplossingen hebben gezorgd of u wil zich rechtstreeks tot een klachtencommissie richten, dan kunt u een officiële klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Bureau Trinitas is aangesloten bij deze onafhankelijke klachtencommissie die u vakkundig bijstaat in uw klacht. Via onderstaande link komt u op de site van Klachtenportaal Zorg en leest u hoe u een klacht kunt indienen.
  De klachtenprocedure Jeugdzorg - Klachtenportaal Zorg
Vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. AKJ Vertrouwenspersonen in de jeugdhulpverlening geeft hulp en adviezen over jeugdhulp aan jongeren, ouders en verzorgers.

Telefoonnummer: 088 - 555 10 00 (cliënten)

Taakomschrijving

AKJ Vertrouwenspersonen in de jeugdhulpverlening geeft hulp en adviezen over jeugdhulp aan jongeren, ouders en verzorgers.
AKJ Vertrouwenspersonen:

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdhulpverlening werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdhulp;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdhulp;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp.