Exclusiecriteria

  • Verslavingsproblematiek waardoor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie niet mogelijk is.
  • Voorliggende psychiatrische problematiek waardoor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie niet mogelijk is.
  • Actueel delinquent gedrag waardoor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie niet mogelijk is.